Już od 1 maja 2021 roku mieszkańcy będą mogli korzystać z pojemników półpodziemnych do gromadzenia odpadów stałych.

Tym razem klucze otrzymają najemcy budynków znajdujących się przy następujących adresach: Harcerska 18,20,22; Kotuchy 34,38, a także Kotuchy 24,26,28,30 i Roździeńskiego 1,3,9,13,15,17.

 - III etap inwestycji został zakończony. W naszych zasobach powstał nowy, zintegrowany system przeznaczony do selektywnej zbiórki odpadów. To powinno rozwiązać zgłaszane często, dość ponure obrazki walających się śmieci. Pamiętajmy, ze segregacja nie jest już dziś wyborem tylko obowiązkiem nałożonym ustawą. Musimy przede wszystkim zmienić przyzwyczajenia - mówi Krzysztof Ślusarczyk, Prezes Zarządu Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. 

Pojemniki półpodziemne wyróżnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także ich użyteczność. Przedsięwzięcie usprawni i ujednolici proces zbiórki i odbioru selektywnie zbieranych odpadów poprzez standaryzację. Ponadto przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych. Pojemniki obejmują system selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów: metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane, papier, szkło, BIO.

Prosimy zapoznać się z zasadami selektywnej zbiórki i przyzwyczajać się do nowych zasad.

Klucze do dedykowanego placyku gospodarczego otrzymają także mieszkańcy budynków przy ul. Kotuchy 32,36. Tu jednak prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Planujemy inwestycję polegającą na budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową do pojemników. W chwili obecnej trwają prace nad  dokumentacją projektową w tym zakresie.