Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o . o w Piekarach Śląskich informuje, że dnia 19.07.2021 r.   przeprowadzana będzie II grupa przeglądów instalacji gazowej zasilanej gazem z butli propan – butan w budynkach, co wiąże się z wejściem pracowników do poszczególnych mieszkań.

Przegląd przeprowadzony zostanie na zlecenie Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o .o przez firmę
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH WOD.–KAN., C.O., GAZ PIOTR LEDWOCH z siedzibą w Bytomiu (41-902), przy ul. Smolenia 36/5.

Wykonawca jest zobowiązany posiadać przy sobie dokument upoważniający do wstępu do lokali wydany przez Spółkę.

W związku ze stanem epidemii i zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS–CoV–2, Wykonawca zobowiązany został do przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej zachowując reżim sanitarno-epidemiologiczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy o udostępnienie mieszkań wyżej wymienionej firmie oraz zachowanie przez użytkowników mieszkań reżimu epidemiologicznego podczas wykonania przeglądu.

Kliknij aby pobrać harmonogram przeglądów w wybranych budynkach 

Ogłoszenia o przeglądach umieszczane są również na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.