Po pierwszym miesiącu zarządzania budynkami przejętymi od Syndyka widzimy jak duże nieścisłości, rozbieżności i dysproporcje (np. czynszowe) występują w pozyskanych zasobach. Sytuacja ta jest efektem wieloletnich zaniedbań ze strony poprzednich zarządców. W chwili obecnej, aby uniknąć chaosu i rzetelnie zarządzać nieruchomościami, należy jak najszybciej uporządkować dokumentacje oraz wyprostować  wszystkie nieprawidłowości.

Zmiany te dotyczą między innymi powierzchni niektórych lokali mieszkalnych, które Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. uaktualniła  zgodnie z danymi zawartymi w akcie notarialnym.  Po aktualizacji okazało się, że powierzchnia wszystkich zakupionych lokali zmalała o prawie 110 m2. Inną bardzo ważną decyzją jest uśrednienie stawek czynszowych na poszczególnych budynkach. Uważamy za niedopuszczalne, aby w jednym budynku różnice stawek czynszowych sięgały kilku złotych (np. od 6,- do 11,- zł). W budynkach o podobnym standardzie stawka czynszowa powinna być jednakowa dla wszystkich najemców. Logicznym, zrozumiałym i najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem jest uśrednienie stawek obecnie obowiązujących. Nowa, uśredniona wartość nie będzie znacząco odbiegać od stawki dotychczasowej. Nie unikniemy jednak sytuacji , w której różnica ta wyniesie kilka złotych, będą to jednak sytuacje sporadyczne.

W najbliższym czasie Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. przekaże informacje z nowymi stawkami czynszowymi zapraszając jednocześnie do podpisania nowej umowy najmu z obecnym zarządcą.

Zapraszamy jednocześnie wszystkich lokatorów na spotkanie, które odbędzie się 28.02.2020r. (piątek) w Szkole Podstawowej nr 15, przy ul. Kotuchy 40 w Piekarach Śląskich o godz. 17:30.

W związku z licznymi pytaniami ze strony mieszkańców Zarząd Spółki pod firmą Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. informuje, że w otrzymanych zawiadomieniach o wysokości opłat mogą występować drobne różnice w powierzchniach lokali.  
W niektórych przypadkach metraż jest większy niż dotychczas, w innych uległ on zmniejszeniu.

Rozbieżności spowodowane są tym, że do systemu zostały wprowadzone rzeczywiste powierzchnie lokali mieszkalnych zawarte w akcie notarialnym, wynikające z przeprowadzonej przez syndyka dokładnej inwentaryzacji i operatów.
Jednocześnie informujemy, że stawki czynszu nie uległy zmianie.

814 mieszkań (40 budynków) należących dawniej do Orła Białego, później spółki Gant, Arrada i Zarządcy Ano należy od dziś do miasta, konkretnie Spółki Nieruchomości-Brzeziny. Akt notarialny został podpisany w Katowicach. Mieszkańcy od wielu lat zmagający się z koszmarem nieuczciwych właścicieli dziś otrzymali świąteczny prezent.

Świętowaliśmy z mieszkańcami już po rozstrzygnięciu przetargu, ale dziś ostatecznie dopełnione zostały formalności. 27 milionów złotych wpłynęło na konto syndyka i podpisany został akt notarialny. Podpisali go w obecności prezydent Sławy Umińskiej-Duraj prezesi: Krzysztof Ślusarczyk, Włodzimierz Koczot oraz syndyk Jarosław Reszka.

Właścicielem mieszkań jest spółka Nieruchomości-Brzeziny, której 100% udziałowcem jest miasto Piekary Śląskie. Mieszkańcy mogą więc spać spokojnie.

Formalne przekazanie mieszkań nastąpi 31 grudnia, a nowy zarządca przejmie obowiązki 1 stycznia. W styczniu płatności za czynsz będą odbywały się nowe konta – otrzymacie Państwo wszelkie informacje.

Administracja mieści się przy ul. W. Roździeńskiego 2a – budynek EkoParku (dawny Zespół Szkół nr 2).

To koniec bardzo długiej i wyboistej drogi do celu jakim było przejęcie tych mieszkań. Obiecaliśmy to w kampanii wyborczej w 2014 roku. Potrzeba było aż pięciu lat, żeby doprowadzić sprawę do końca, ale dzięki zaangażowaniu wielu osób, wsparciu mieszkańców – udało się. To jeden z największych i najtrudniejszych projektów zrealizowanych w naszym mieście.

Nie będę już wracał do historii, tego kto i w jaki sposób torpedował ten projekt, do zawiadomienia skierowanego do prokuratury, wielu nieprawdziwych informacji i podburzania mieszkańców. To już za nami. Wspólnie przezwyciężyliśmy trudności.

– Ogromnie się cieszę, że udało się tę sprawę wreszcie zrealizować. Spełniliśmy oczekiwania mieszkańców, a przy okazji pokazaliśmy, że dotrzymujemy obietnic. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim osobom zaangażowanym w proces wykupu mieszkań, za ich wieloletnie starania. Dziękuję również mieszkańcom za ich zaangażowanie, cierpliwość i zaufanie do nas. To nasz wspólny sukces – uważa prezydent Sława Umińska-Duraj.

Pracownicy nowej administracji już pracują, wdrażane jest oprogramowanie komputerowe i przygotowywane regulaminy. Na miejscu służą wszelkimi informacjami.

– W styczniu 2020 roku lokatorzy otrzymają numery indywidualnych kont, na które będą wpłacać opłaty mieszkaniowe. Przystąpimy też do oględzin budynków, aby zaplanować niezbędne remonty. Mieszkańcy muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, bo nic nie wydarzy się z dnia na dzień – mówi prezes Krzysztof Ślusarczyk.

To niewątpliwy sukces, do którego przyczyniło się bardzo wiele osób. Dziękowałem już wielokrotnie i robię to po raz kolejny. Każdemu, kto wspierał nasze działania – składam w imieniu mieszkańców serdecznie podziękowania.

– Na święta mieszkańcy otrzymują stabilizację. To był bardzo długi proces. Pani prezydent i radni Obywatelskiego Klubu Radnych nie ustawali w swych wysiłkach, aby doprowadzić do przejęcia tych mieszkań. I wreszcie doczekaliśmy się pozytywnego finału – mówi Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski.

– Finalizujemy rozwiązanie ważnego problemu społecznego. Chciałbym podziękować mieszkańcom za cierpliwość wykazywaną przez te wszystkie lata i zrozumienie dla złożoności problemu. Mimo wielu przeciwności losu odnieśliśmy sukces. Teraz przed nami jeszcze trudniejsze zadanie, czyli remont tych zaniedbanych przez lata budynków – mówi Łukasz Ściebiorowski, szef Obywatelskiego Klubu Radnych.

To nie będzie łatwe zadanie, ale wspólnymi siłami możemy krok po kroku zmieniać rzeczywistość.

– Deklarujemy z radnymi z dzielnicy pełną gotowość do pracy, jeśli będzie trzeba przy przejmowaniu zasobów, przygotowywaniu protokołów, inwestaryzacji czy planów remontowych. Wiemy jak ważny to jest moment dla kilku tysięcy mieszkańców – mówi radny Bartosz Szołtysik.

1 stycznia 2020 roku budzimy się w nowej, wreszcie normalnej rzeczywistości. Mieszkańcom dawnych zasobów Arrady życzę oczekiwanego spokoju i dobrej administracji. Jednym słowem: zwykłej normalności.

 

Na zdjęciu od lewej: Prezes Włodzimierz Koczot, syndyk Jarosław Reszka, prezydent Sława Umińska-Duraj, prezes Krzysztof Ślusarczyk po podpisaniu AKTU NOTARIALNEGO. Ten dokument trzymany przez prezydent to AKT WŁASNOŚCI 814 mieszkań! 

Oryginalna treść artykułu: https://www.krzysztofturzanski.pl/2019/12/koniec-gehenny-lokatorow-miasto-wykupilo-mieszkania-arrady-formalnosciom-stalo-sie-zadosc/